Upcoming Events

2021

11-12 November, Stockholm

2-dagars fördjupningskurs, "Diagnostiskt ultraljud inom Ortopedi"
Läs mer här...

6 December, Stockholm

Fördjupnings- och repetitionsdag för er som tidigare gått axelspecifika kurser.
Läs mer här.....

2022

19 Januari, Uppsala

Uppdragsutbildning inom primärvård i samarbete med BK Medical och Region Uppsala.

3-4 Februari, Stockholm

2-dagars fördjupningskurs
"Ultraljud axlar- ur ett ortopediskt perspektiv"
Läs mer här


4 Mars, Stockholm

Kurs i ultraljudsvägledda injektioner. Läs mer här!

28 Mars, Stockholm

Fördjupnings- och repetitionsdag för er som tidigare gått axelspecifika kurser.
Läs mer här.....