Upcoming Events2021

25 Maj, Utbildning via TEAMS

Kostnadsfri digital utbildning i axeldiagnostik och ortopediska åtgärder.
Målgrupp: Läkare och Fysioterapeuter inom primärvården Region Västmanland samt privatpraktiker som har avtal med Regionen.
Föreläsare: Magnus Wennerlund samt axelkirurg Thomas Eriksson.
Information och anmälan...

3 September, Stockholm

Kurs i ultraljudsvägledda axelinjektioner. 
Läs mer här

23-24 September, Stockholm

2-dagars fördjupningskurs, "Ultraljud axlar- ur ett ortopediskt perspektiv"
Läs mer här....

11-12 November, Stockholm

2-dagars fördjupningskurs som riktar sig till Ortopedkirurger
Läs mer här...