Upcoming Events


2 Oktober, Stockholm

Kurs i ultraljudsvägledda axelinjektioner. 
Läs mer här

22-23 Oktober, Stockholm

FÖRDJUPNINGSKURS

ULTRALJUD AXLAR - UR ETT ORTOPEDISKT PERSPEKTIV

Läs mer här...


5-6 November, Trollhättan 

SSAS Årsmöte, Magnus scannar live i BK Medicals monter

För anmälan se:  SSAS Hemsida