Som kliniskt verksam jobbar jag på Ortopeden vid Västmanlands Sjukhus Västerås. Är du patient och vill träffa mig går det bra att skicka in din remiss dit:
Remiss till Ortopeden, Västerås.